Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
  • VPCF116FW
  • VPCF115FW
  • VPCF117HG
  • VPCF116FG
  • VPCF115FG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS lên phiên bản R0280Y6 và sẽ giải quyết các triệu chứng sau đây:

- Cải thiện quản lý nhiệt.

- Thay đổi quy trình hoạt động của mật khẩu BIOS.

- Giải quyết vấn đề của hệ điều hành ít khi không bắt đầu trong quá trình khởi động.

Tải về:

BIOS Update version R0280Y6

Tên tập tin : EP0000225488.exe

Dung lượng: 2,10 MB (2.207.744 bytes)

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cài đặt cập nhật BIOS phiên bản R0280Y6

Phiên bản

  • R0280Y6

Kích thước

  • 2.1MB

Ngày phát hành

  • 2010-06-30

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp 2 lần vào EP0000225488.exe.

3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Kiểm tra quá trình cập nhật có thành công hay không:

1. Mở VAIO Control Center -> System Information
2. Xác nhận phiên bản BIOS là R0280Y6