Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Control Center lên phiên bản 6.4.7-6.0.24 - 6.4.7.09140 và sẽ như sau:

- Cập nhật VAIO Control Center cho Nâng cấp Windows 10.

Các tải về hiện có:
VAIO Control Center Update 6.4.7-6.0.24 - 6.4.7.09140
Tên tập tin: EP0000601208.exe
Kích thước tập tin: 16.49 MB (17288544 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • EP0000601208.exe

Phiên bản

  • 6.4.7.09140

Kích thước

  • 16.49 MB

Ngày phát hành

  • 2015-11-13

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 10

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về một thư mục tam thời hoặc thư mục tải về (Vui lòng ghi chú thư mục này để tham khảo sau này).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào EP0000601208.exe.
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trong trình hướng dẫn cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Để kiểm tra việc cài đặt có thành công không:
1. Đi đến ổ C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt

Phiên bản sẽ hiển thị như sau:
6.4.7.09140
6.3.15.09140
6.2.17.09140
6.1.17.09140
6.0.24.09140