Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS lên phiên bản R0210V5 và sẽ khắc phục các hiện tượng sau:

-Cập nhật BIOS cho các lỗ hổng.

Tải về hiện có:
Cập nhật BIOS phiên bản  R0210V5
Tên tập tin: EP0000601205.exe
Kích thước tập tin: 6.44 MB (6748784 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • BIOS Update version R0210V5

Phiên bản

  • R0210V5

Kích thước

  • 6.44 MB

Ngày phát hành

  • 2015-09-14

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và đúp vào EP0000601205.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình cài đặt winzard.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Kiểm tra quá trình cài đặt có thành công hay không:
1. Mở VAIO Care -> System Information
2. Xác nhận phiên bản BIOS là R0210V5.