Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS lên phiên bản R1045V7 và sẽ khắc phục các hiện tượng sau:

- Sủa chữa vấn đề hệ thống không thể chọn một vài độ phân giải trên màn hình bên ngoài.
- Sủa chữa vấn đề CPU thường xuyên bị chậm trên Windows 7.
- Cập nhật BIOS cho các lỗ hổng.

Tải về hiện có:
Cập nhật BIOS phiên bản  R1045V7
Tên tập tin: EP0000601204.exe
Kích thước tập tin: 6.62 MB (6933536 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • BIOS Update version R1045V7

Phiên bản

  • R1045V7

Kích thước

  • 6.62 MB

Ngày phát hành

  • 2015-09-14

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và đúp vào EP0000601204.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình cài đặt winzard.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Kiểm tra quá trình cài đặt có thành công hay không:
1. Mở menu BIOS
2. Xác nhận phiên bản BIOS là R1045V7.