Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Control Center lên phiên bản 6.2.18.09160 và sẽ có những cải tiến sau đây:

- Cài đặt thêm Pen driver.
- Thay đổi các tính năng của "Action when Pen Button Pressed" trong VAIO Control Center.

Tải về hiện có:
VAIO Control Center Update 6.2.18 - 6.2.18.09160
Tên tập tin: EP0000601203.exe
Kích thước tập tin: 17.01 MB (17831208 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • EP0000601203.exe

Phiên bản

  • 6.2.18.09160

Kích thước

  • 17.01 MB

Ngày phát hành

  • 2015-11-16

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về một thư mục tam thời hoặc thư mục tải về (Vui lòng ghi chú thư mục này để tham khảo sau này).
2.  Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào EP0000601203.exe.
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trong trình hướng dẫn cài đặt.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Để kiểm tra việc cài đặt có thành công không:
1. Đi đến ổ C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt

Phiên bản sẽ hiển thị như sau:
6.2.18.09160
6.1.18.09160
6.0.25.09160