Thông tin bản tải xuống này

Đây là chương trình cài đặt của Công nghệ kết nối thông minh Intel dành cho WIndows 10.

Phần tải về hiện có:
Intel Smart Connect Technology Uninstaller W10 - 1.0.0.1
Tên tập tin: EP0000601202.exe
Kích thước tập tin: 2.32 MB (2427968 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • EP0000601202.exe

Phiên bản

  • 1.0.0.1

Kích thước

  • 2.32 MB

Ngày phát hành

  • 2015-10-15

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 10

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về một thư mục tam thời hoặc thư mục tải về (Vui lòng ghi chú thư mục này để tham khảo sau này).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào EP0000601202.exe.
3. Làm theo hướng dẫn hiển thị trong trình hướng dẫn loại bỏ.
4. Sau khi gỡ bỏ hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Để kiểm tra việc gỡ bỏ có thành công không:
1. Đi đến ổ C:\Program Files\Intel\Intel(R) Smart Connect Technology Agent
2. Nó sẽ chỉ ra các thư mục không tồn tại.