Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Care lên phiên bản 8.4.4.09186 và sẽ khắc phục các hiện tượng sau:

- Cải thiện sự ổn định hoạt động của Trung tâm Giải pháp (Solution Center).

Tải về hiện có:
Cập nhật VAIO Care phiên bản 8.4.4.09186
Tên tập tin: EP0000323827.exe
Kích thước tập tin: 77.5 MB (81,356,456 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Care Update version 8.4.4.09186

Phiên bản

  • 8.4.4.09186

Kích thước

  • 77.5MB

Ngày phát hành

  • 2015-10-09

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và đúp vào EP0000323827.exe.
3.Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình cài đặt wizard.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Kiểm tra quá trình cài đặt có thành công hay không:
1. Đi đến ổ C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Care\Version.txt
2. Phiên bản đúng hiển thị là 8.4.4.09186.