Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Care lên phiên bản 8.4.3.07161 và sẽ :

- Cải thiện độ ổn định hệ thống của Solution Center (Trung Tâm Giải Pháp)

Các bản tải về có sẵn:
Cập nhật VAIO Care phiên bản 8.4.3.07161
Tên tập tin: EP0000323627.exe
Kích cỡ tập tin: 109 MB (115,133,304 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Care Update version 8.4.3.07161

Phiên bản

  • 8.4.3.07161

Kích thước

  • 109.0MB

Ngày phát hành

  • 2015-07-29

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về một thư mục tạm thời hay thư mục tải về (Xin ghi nhớ thư mục này cho lần sử dụng sau).
2. Di chuyển đến thư mục, nơi tập tin được tải về và nhấp đúp vào EP0000323627.exe.
3. Theo sự hướng dẫn được hiển thị trên màn hình.
4. Sau khi việc cài đặt được hoàn tất, xin vui lòng khởi động lại máy vi tính.


Để kiểm tra việc cài đặt thành công:
1. Di chuyển đến C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Care\Version.txt
2. Phiên bản hiển thị là 8.4.3.07161.