Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Care lên phiên bản 8.4.3.07160 và sẽ có thêm điều sau:

- Cải thiện độ ổn định hệ thống của Solution Center (Trung Tâm Giải Pháp)

Các bản tải về có sẵn:
Cập nhật VAIO Care phiên bản 8.4.3.07160
Tên tập tin: EP0000323626.exe
Kích cỡ tập tin: 107 MB (112,537,088 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Care Update version 8.4.3.07160

Phiên bản

  • 8.4.3.07160

Kích thước

  • 107.0MB

Ngày phát hành

  • 2015-07-29

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng ghi nhớ thư mục này cho lần sử dụng sau)
2. Di chuyển đến thư mục, nơi tập tin được tải về và nhấp đúp chuột vào EP0000323626.exe. 
3. Thực hiện theo sự hướng dẫn được hiển thị trên  cài đặt wizard.
4. Sau khi việc cài đặt hoàn tất, xin vui lòng khởi động lại máy vi tính.


 Để kiểm tra việc cài đặt thành công:
1. Di chuyển đến C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Care\Version.txt
2. Phiên bản hiển thị là 8.4.3.07160.