Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Driver cho mạng LAN không dây (Broadcom) lên phiên bản 6.30.223.263

- Cải thiện kết nối của tính năng Phản chiếu màn hình.

Các mục tải về hiện có sẵn:
Cập nhật Driver cho mạng LAN không dây (Broadcom) phiên bản 6.30.223.263
Tên tập tin: EP0000601193.exe
Kích thước tập tin: 13.1 MB (13732080 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Wireless LAN Driver (Broadcom) Update Version 6.30.223.263

Phiên bản

  • 6.30.223.263

Kích thước

  • 13.1 MB

Ngày phát hành

  • 2015-08-18

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tim về thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Hãy lưu ý thư mục này để tham khảo sau này).
2. Đi đến thư mục nơi chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp chuột vào EP0000601193.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên phần cài đặt wizard.
4. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy khởi động lại máy tính.


Để kiểm tra xem việc cài đặt có thành công không:
1. Đi đến C:\Windows\System32\Drivers\BCMWL63a.sys
2. Phiên bản đúng sẽ hiển thị là 6.30.223.263.