Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVP1322YCG
 • SVP13227PH
 • SVP1122YCW
 • SVP1322FPG
 • SVP1322YCW
 • SVP13229PW
 • SVP11229PW
 • SVP1122YCG
 • SVP13229PG
 • SVP13225SH
 • SVP13223CG
 • SVP13223SG
 • SVP11229PG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS lên phiên bản R2092V7 và sẽ giải quyết các vấn đề dưới đây:

- Khắc phục vấn đề hệ thống không thể chọn một số giải pháp trên màn hình gắn rời.
- Sửa chữa vấn đề hiệu suất CPU trở nên chậm trên Windows 7.

Các bản tải về hện có:
BIOS Update version R2092V7
Tên tập tin: EP0000601192.exe
Kích thước tập tin: 6.65 MB (6969296 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • EP0000601192.exe

Phiên bản

 • R2092V7

Kích thước

 • 6.65 MB

Ngày phát hành

 • 2016-01-06

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và đúp vào EP0000601192.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình cài đặt wizard.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính

Kiểm tra quá trình cài đặt có thành công hay không:
1. Mở menu BIOS
2. Xác nhận phiên bản BIOS là R2092V7.