Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật ME Driver lên phiên bản 8.1.52.1496_update2 và sẽ giải quyết các vấn đề dưới đây:

- Tăng độ ổn định khi hoạt động.
- Hỗ trợ Phản chiếu màn hình BRAVIA (BRAVIA Screen Mirroring) với thiết bị ngoại vi hỗ trợ HDCP2.2(*)

(*) Lưu ý rằng các cấu hình sau đây cần thiết để hỗ trợ tính năng này.
- Intel Wireless LAN và Broadcom Wireless LAN
- Core-i* CPUs sau đây
Intel(R) Core(TM) i3-3110M
Intel(R) Core(TM) i3-3120M
Intel(R) Core(TM) i3-3217U
Intel(R) Core(TM) i3-3227U
Intel(R) Core(TM) i5-3210M
Intel(R) Core(TM) i5-3230M
Intel(R) Core(TM) i5-3317U
Intel(R) Core(TM) i5-3320M
Intel(R) Core(TM) i5-3337U
Intel(R) Core(TM) i5-3340M
Intel(R) Core(TM) i7-3517U
Intel(R) Core(TM) i7-3520M
Intel(R) Core(TM) i7-3537U
Intel(R) Core(TM) i7-3540M
Intel(R) Core(TM) i7-3612QM
Intel(R) Core(TM) i7-3632QM
Intel(R) Core(TM) i7-3667U
Intel(R) Core(TM) i7-3687U

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • EP0000601190.exe

Phiên bản

  • 8.1.52.1496_update2

Kích thước

  • 4.2 MB

Ngày phát hành

  • 2016-01-06

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết


1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và đúp vào EP0000601190.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình cài đặt wizard.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính

Kiểm tra quá trình cài đặt có thành công hay không:
Vào BIOS Setup và xác nhận phiên bản ME là 8.1.52.1496