Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Control Center lên phiên bản 6.4.6.03190 và sẽ giải quyết các vấn đề dưới đây:

- Cài đặt pen driver.
- Thay đổi tính năng "Action when Pen Button Pressed - Hoạt động khi nhấn nút Pen" trong VAIO Control Center.

 

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • EP0000601187.exe

Phiên bản

  • 6.4.6.03190

Kích thước

  • 16.42 MB

Ngày phát hành

  • 2016-01-06

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và đúp vào EP0000601187.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình cài đặt wizard.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính

Để kiểm tra quá trình cài đặt có thành công hay không:
1. Đi đến ổ C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt
2. Phiên bản đúng sẽ hiển thị là 6.3.14.03190
hoặc 6.4.6.03190.