Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Mô-đun VAIO care lên phiên bản 7.0.0.15160 và sẽ có điều sau:

- Có thể cập nhật lên VAIO Update phiên bản 7.0.1

Các bản tải về có sẵn:
Cập nhật Module chính VAIO Care 2.0 phiên bản 7.0.0.15160
Tên tập tin: EP0000601185.exe
Kích cỡ tập tin: 27 MB (28311312 bytes)Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Care Core Module Update 2.0 version 7.0.0.15160

Phiên bản

  • 7.0.0.15160

Kích thước

  • 27 MB

Ngày phát hành

  • 2015-07-07

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7
  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Để đảm bảo không có chương trình khác gây gián đoạn việc cài đặt, chúng tôi khuyến nghị nên lưu lại tất cả công việc và đóng tất cả các chương trình khác. Thanh tác vụ nên được để trống trước khi tiến hành. Cài đặt chương trình này bằng VAIO Update hoặc thủ công.
2. Tải tập tin vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục tải về (Xin vui lòng ghi nhớ thư mục này cho lần sử dụng sau)
3.  Di chuyển đến thư mục, nơi tập tin được tải về và nhấp đúp chuột vào EP0000601185.exe để bắt đầu việc cài đặt.
4. Ở cửa sổ User Account Control, chọn YES.
5. Nhấp OK Ở màn hình khi VAIO Update - Installation được hoàn tất, chọn OK
6. Khởi động lại PC để hoàn thành việc cài đặt.
7. Sau khi khởi động lại PC, xin chờ trong 1 phút và thiết lập VAIO Update sẽ được khởi chạy.


Để kiểm tra việc cài đặt thành công:
1. Di chuyển đến C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Update\Version.txt 
2. Phiên bản hiển thị là 7.0.0.15160.