Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Wireless LAN Driver (Intel) lên phiên bản 17.13.1.13 và sẽ:

- Sữa chữa vấn đề thỉnh thoảng PC không đủ khả năng để kết nối mạng Lan không dây sau khi nối lại từ Sleep.
Tải về:
Cập nhật Wireless LAN Driver(Intel) phiên bản 17.13.1.13
Tên tập tin: EP0000601171.exe
Kích thước tập tin: 99.08 MB (103883632 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Wireless LAN Driver (Intel) Update version 17.13.1.13

Phiên bản

  • 17.13.1.13

Kích thước

  • 99.08 MB

Ngày phát hành

  • 2015-02-27

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý mục này để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000601171.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên cài đặt màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất quá trình cài đặt..


Để kiểm tra nếu cài đặt thành công:
1.Vào;

(Windows 8) C:\windows\system32\drivers\NETwew02.sys
(Windows 8.1) C:\windows\system32\drivers\NETwbw02.sys

2. Phiên bản là 17.13.1.13.