Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Control Center lên phiên bản 6.4.5.11140 và sẽ:

- Sửa chữa các vấn đề khi sử dụng Miracast-dongle để kết nối VAIO PC đến thiết bị Miracast, VAIO Control Center sẽ không  nhận thiết bị kết nối miracast như một thiết bị kết nối HDMI thay thế 
- Thêm tính năng để VAIO Control Center ghi lại số lượng thiết bị kết nối Miracast và tên nhà sản xuất các thiết bị Miracast cho Philatelist.


Tải về:
Cập nhật VAIO Control Center phiên bản 6.4.5.11140
Tên tập tin: EP0000601169.exe
Kích thước tập tin: 16.93 MB (17747104 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Control Center Update version 6.4.5.11140

Phiên bản

  • 6.4.5.11140

Kích thước

  • 16.93 MB

Ngày phát hành

  • 2015-02-27

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý mục này để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000601169.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên cài đặt màn hình
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất quá trình cài đặt.


Kiểm tra cài đặt:
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt
2. Phiên bản là 6.1.15.11140 or 6.2.15.11140 or 6.3.13.11140 or 6.4.5.11140.