Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật ME Driver (Intel) lên phiên bản 9.5.24.1790 và sẽ giải quyết các vấn đề dưới đây:

- Tăng độ ổn định khi hoạt động.

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • EP0000601168.exe

Phiên bản

  • 9.5.24.1790

Kích thước

  • 56.17 MB

Ngày phát hành

  • 2016-01-06

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết


1. Tải tập tin vào thư mục tạm thời hoặc thư mục Download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho việc tham khảo lần sau).
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và đúp vào EP0000601168.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình cài đặt wizard.
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính

Kiểm tra quá trình cài đặt có thành công hay không:
Đến ổ C:\Windows\System32\Drivers\IntelMEFWVer.dll and confirm the version is 9.5.24.1790