Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Ethernet Driver (Realtek) lên phiên bản 8.34.617.2014 và sẽ:

- Sửa chữa triệu chứng  không hiển thị phiên bản sau khi cập nhật OS( hệ điều hành)
Tải về có sẵn:
Cập nhật Ethernet Driver (Realtek) phiên bản 8.34.617.2014
Tên tập tin: EP0000601167.exe
Kích thước tập tin: 5.74 MB (6009664 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Ethernet Driver (Realtek) Update version 8.34.617.2014

Phiên bản

  • 8.34.617.2014

Kích thước

  • 5.74 MB

Ngày phát hành

  • 2015-03-11

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý mục này để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000601167.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên cài đặt màn hình
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất quá trình cài đặt

Để kiểm tra nếu cài đặt thành công::
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\Rt630x64.sys
2. Phiên bản là 8.34.617.2014.