Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Bluetooth Driver (Broadcom) lên phiên bản 12.0.0.9950 và sẽ:

- Sửa chữa triệu chứng  Bluetooth Headset bị ngắt kết nối khi kết nối lần thứ hai.


Tải về có sẵn:
Cập nhật Bluetooth Driver (Broadcom) phiên bản 12.0.0.9950
Tên tập tin: EP0000601166.exe
Kích thước tập tin: 155.3 MB (162809336 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Bluetooth Driver (Broadcom) Update version 12.0.0.9950

Phiên bản

  • 12.0.0.9950

Kích thước

  • 154.0 MB

Ngày phát hành

  • 2015-03-10

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1.Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý mục này để tiện tham khảo).
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000601166.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên cài đặt màn hình
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất quá trình cài đặt.


Để kiểm tra nếu cài đặt thành công::
1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Widcomm\Install\VERSION
3. Phiên bản là 12.0.0.9950.