Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVF11N16CG
 • SVF11N13CG
 • SVF11N18CG
 • SVF11N13CA
 • SVF11N12CG
 • SVF11N18CW
 • SVF11N17CN
 • SVF11N12CA
 • SVF11N16CA
 • SVF11N15CA
 • SVF11N16CT
 • SVF11N16CH

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật SSD Firmware lên phiên bản EXT26S0Q và sẽ:

- Sửa chữa  vấn đề không tìm thấy hệ điều hành


Tải về:
SSD Firmware phiên bản EXT26S0Q
Tên tập tin: EP0000601164.exe
Kích thước tập tin: 3.53 MB (3699672 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • SSD Firmware Update version EXT26S0Q

Phiên bản

 • EXT26S0Q

Kích thước

 • 3.53 MB

Ngày phát hành

 • 2015-03-11

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng lưu ý mục này để tiện tham khảo)
2. Vào thư mục chứa tập tin tải về và nhấp đúp chuột vào tập tin EP0000601164.exe.
3. Thực hiện theo hướng dẫn trên cài đặt màn hình.
4. Vui lòng khởi động lại máy sau khi hoàn tất quá trình cài đặt.