Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cài đặt Touch Panel Calibration Tool phiên bản 1.0 và sẽ:

- Công cụ này sẽ cân chỉnh màn hình chạm để giải quyết hiện tượng màn hình chạm không hoạt động đúng

Tải về:
Touch Panel Calibration Tool
Tên tập tin: Panel_calibration_tool.exe
Kích thước: 512 KB (524,288 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Touch Panel Calibration Tool

Phiên bản

 • 1.0

Kích thước

 • 1.0MB

Ngày phát hành

 • 2014-01-23

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

Cảnh báo 1: Không sử dụng công cụ cân chỉnh nếu màn hình chạm hoạt động bình thường.

Cảnh báo 2:  Trước khi cài đặt công cụ này, lưu ý rằng có khả năng một vấn đề hoặc sự cố có thể xảy ra nếu không thực hiện theo các bước cân chỉnh sau đây một cách chính xác!:

 • Sạc pin máy tính mức 30% hoặc cao hơn trước khi thực hiện cân chỉnh
 • Ngắt kết nối bộ sạc AC và tất cả các thiết bị USB ra khỏi máy tính
 • Trong khi cài đặt tập tin này, đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập tài khoản người dùng với quyền Quản trị máy tính.

Tải về và Hướng dẫn Cân chỉnh

QUAN TRỌNG: Nếu vấn đề không được giải quyết hoặc đã trở nên nặng hơn sau khi chạy công cụ này, hãy chắc chắn rằng bạn đã hoàn thành các điều kiện từ Cảnh báo 2, và chạy cân chỉnh  một lần nữa.

 1. Để đảm bảo rằng không có chương trình can thiệp vào quá trình cài đặt, lưu tất cả công việc và đóng tất cả các chương trình khác. Không có ứng dụng trong Taskbar trước khi tiếp tục.
 2. Tải về tập tin  Panel calibration tool.exe vào một thư mục tạm thời hoặc thư mục download bằng cách nhấp vào liên kết. Lưu ý thư mục để tham khảo 
 3. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấp đúp vào tập tin  Panel calibration tool.exe  bằng cách chỉ sử dụng ClickPad hoặc TouchPad, để bắt đầu cân chỉnh. 
 4. Không được chạm vào màn hình!
 5. Tại màn hình "Browse For Folder", nhấp "OK".
 6. Tại thư mục "C:\Users\Username", nhấp thư mục "Panel calibration tool".
 7. Trong thư mục "Panel calibration tool", nhấp tập tin "Calib64".
 8. KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO MÀN HÌNH KHI ĐANG CHẠY CÂN CHỈNH. 
 9. Khi việc cân chỉnh đã hoàn tất, tắt máy tính.
 10. Sau khi máy tính shut down hoàn toàn, mở máy tính lại 
 11. Sau khi máy tính khởi động xong, việc cài đặt Công cụ Cân chỉnh Màn hình Chạm đã hoàn tất.