Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (AMD) thành phiên bản 12.100.0.0 9.17.10.3372 và sẽ:

- Sữa lỗi màn hình xanh (BSOD) xuất hiện sau khi chạy trình duyệt IE 10

Tải về:
Graphics Driver (AMD) Update version 12.100.0.0 9.17.10.3372
Tập tin: EP0000601160.exe
Kích thước: 399.6 MB (419008800 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Graphics Driver (AMD) Update version 12.100.0.0 9.17.10.3372

Phiên bản

  • 12.100.0.0 9.17.10.3372

Kích thước

  • 399.6 MB

Ngày phát hành

  • 2014-09-15

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601160.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.
Lưu ý:
Vui lòng cài đặt Graphics Driver (AMD) Update version 8.850.5.3000 8.15.10.2476 trước khi vài đặt bản vá lỗi này.