Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • VPCL138FG
 • VPCJ118FW
 • VPCS125FH
 • VPCS125FG
 • VPCJ118FG
 • VPCX135LG
 • VPCEE36FG
 • VPCS125FA
 • VPCF127HG
 • VPCX135LW
 • VPCS123FG
 • VPCS125FW
 • VPCP116KG
 • VPCP115KG
 • VPCJ118FH
 • VPCP115KW
 • VPCS127GF

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Rescue Data thành phiên bản 2.6.3.07240 và sẽ:

- Gỡ bỏ tùy chọn BlueRay Disc (BD) và USB Flash Drive (UFD) dưới mục "Create Recovery Media".

Tải về:
Rescue Data Update version 2.6.3.07240
Tập tin: EP0000601159.exe
Kích thước: 5.78 MB (6060472 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Rescue Data Update version 2.6.3.07240

Phiên bản

 • 2.6.3.07240

Kích thước

 • 5.78 MB

Ngày phát hành

 • 2014-09-15

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 32bit
 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601159.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 Để kiểm tra cài đặt thành công:
1. Vào Recovery partition:\sources\Sony\plugins\backup\version.txt
2. PHiên bản là 2.6.3.07240.