Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Hardware Diagnostics thành phiên bản 4.11.1.11210 và sẽ:

- Thêm vào chuẩn đoán Video dialog cho trường hợp OFHD .
- Tích hợp chuẩn đoán Optical Drive.
- Xóa lịch trỉnh nhiệm vụ cho việc thu thập thông tin ODD/HDD.

Tải về:
VAIO Hardware Diagnostics Update version 4.11.1.11210
Tập tin: EP0000600884.exe
Kích thước: 21.48 MB (22518112 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Hardware Diagnostics Update version 4.11.1.11220

Phiên bản

  • 4.11.1.11220

Kích thước

  • 21.48 MB

Ngày phát hành

  • 2014-06-21

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000600884.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.


Lưu ý:
Trong quá trình cài đặt, trình cài đặt yêu cầu gỡ bỏ phiên bản cũ để cài đặt phiên bản mới.

 

Để kiểm tra cài đặt thành công

1. Vào C:\ProgramFiles(x86)\Sony\VAIO Recovery\plugins\version.txt
2. Phiên bản 4.11.1.11210.