Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật SATA Driver (Intel) thành phiên bản 12.8.0.1016 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Lỗi màn hình xanh (BSOD).

Tải về:
SATA Driver (Intel) Update version 12.8.0.1016
Tập tin: EP0000601153.exe
Kích thước: 18.42 MB (19308648 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • SATA Driver (Intel) Update version 12.8.0.1016

Phiên bản

  • 12.8.0.1016

Kích thước

  • 18.42 MB

Ngày phát hành

  • 2014-06-21

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601153.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm tra cài đặt thành công

1. Vào C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStorA.sys
2. Phiên bản là 12.8.0.1016.