Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD13229SH
 • SVD1322ZPA
 • SVD1323YCGW
 • SVD13228PA
 • SVD1322ZPGR
 • SVD1323XPG
 • SVD13228PG
 • SVD1322ZPG
 • SVD1323YCG
 • SVD13236PG
 • SVD1323XPA
 • SVD1322ZPW
 • SVD13231SG
 • SVD13236PW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS thành phiên bản R1082S7 và sẽ giải quyết vấn đề sau:

- Pin không sạc.

 

Tải về:
Cập nhật BIOS phiên bản R1082S7
Tập tin: EP0000601157.exe
Kích thước: 5.69 MB (5961968 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • BIOS Update version R1082S7

Phiên bản

 • R1082S7

Kích thước

 • 5.69 MB

Ngày phát hành

 • 2014-06-21

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601157.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm tra cài đặt thành công

1. Mở BIOS Menu
2. Xác nhận phiên bản BIOS là R1082S7.