Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Bluetooth Driver (Atheros) thành phiên bản 8.0.1.312 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Lỗi hệ thống được báo cáo bởi Microsoft.

Tải về:
Bluetooth Driver (Atheros) Update version 8.0.1.312
Tập tin: EP0000601116.exe
Kích thước: 192.67 MB (202027016 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Bluetooth Driver (Atheros) phiên bản 8.0.1.312

Phiên bản

  • 8.0.1.312

Kích thước

  • 192.67 MB

Ngày phát hành

  • 2014-06-08

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601116.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm tra cài đặt thành công

1. Vào C:\ProgramFiles(X86)\Bluetooth Suite\BtTray.exe
2. Phiên bàn là 8.0.1.312.