Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVF15325SN
 • SVF15322SG
 • SVF14326SG
 • SVF14326SN
 • SVF1432MSG
 • SVF1532HSG
 • SVF1532KSG
 • SVF1532NSN

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Intel Wireless LAN Driver thành phiên bản 16.10.0.5 và sẽ giải quyết:

- Ngắt kết nối Wireless LAN.

Tải về:
Intel Wireless LAN Driver Update version 16.10.0.5
Tập tin: EP0000601149.exe
Kích thước: 91.03 MB (95443784 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Intel Wireless LAN Driver phiên bản 16.10.0.5

Phiên bản

 • 16.10.0.5

Kích thước

 • 91.03 MB

Ngày phát hành

 • 2014-05-20

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 7 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601149.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm tra cài đặt thành công

1. Vào C:\Windows\System32\Drivers\NETwsw02.sys
2. Phiên bản là 16.10.0.5.