Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD13217PG
 • SVD13211CGB
 • SVD13211CG
 • SVD13217PT
 • SVD13216PW
 • SVD13212SH
 • SVD13218PG
 • SVD13215CG
 • SVD13211SA
 • SVD13211CGW
 • SVD13213SG
 • SVD13211CW
 • SVD13211SF
 • SVD13211SN
 • SVD13218PGB
 • SVD13211SG
 • SVD13213ST
 • SVD13217PA

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Bluetooth Driver (Broadcom) thành phiên bản 12.0.0.9400 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Lỗi hệ thống khi kết nối lại với một thiết bị Bluetooth cụ thể khi hệ thống qua lại từ Sleep Mode.

Tải về:
Bluetooth Driver (Broadcom) Update version 12.0.0.9400
Tập tin: EP0000601146.exe
Kích thước: 150.58 MB (157892288 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Cập nhật Bluetooth Driver (Broadcom) phiên bản 12.0.0.9400

Phiên bản

 • 12.0.0.9400

Kích thước

 • 150.58 MB

Ngày phát hành

 • 2014-05-13

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601146.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm tra cài đặt thành công

1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Widcomm\Install\VERSION
3. Phiên bản là 12.0.0.9400.