Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (Intel) thành phiên bản 9.17.10.3372 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Vấn đề lỗi WHCK Crash Test.

Tải về:
Cập nhật Graphics Driver (Intel) phiên bản 9.17.10.3372
Tập tin: EP0000601143.exe
Kích thước: 109.32 MB (114626456 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Graphics Driver (Intel) Update version 9.17.10.3372

Phiên bản

  • 9.17.10.3372

Kích thước

  • 109.32 MB

Ngày phát hành

  • 2014-05-13

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601143.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm tra cài đặt thành công:

1. Vào C:\Windows\system32\DRIVERS\igdkmd64.sys
2. Phiên bản là 9.17.10.3372.