Thông tin bản tải xuống này

Chương trình  VAIO Touch Search to version 1.1.0.1511.201403190 and will have the following:

- Hỗ trợ thêm kích thước màn hình và độ phân giải.
- Thêm phần thu nhỏ ứng dụng.
- Sửa các lỗi khác.

Tải về:
VAIO Touch Search Update version 1.1.0.1511.201403190
Tập tin: EP0000601137.exe
: 3.4 MB (3473712 byte)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Touch Search Update version 1.1.0.1511.201403190

Phiên bản

  • 1.1.0.1511.201403190

Kích thước

  • 3.4 MB

Ngày phát hành

  • 2014-05-13

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601137.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm tra cài đặt thành công

1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\Search\Search.Listener.
2. Phiên bản là 1.1.0.1511.201403190.