Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Intel Smart Connect Technology thành phiên bản 4.2.41.2633 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Vấn đề lỗi cài đặt iSCT.

Tải về:
Intel Smart Connect Technology Update version 4.2.41.2633
Tập tin: EP0000601140.exe
Kích thước: 23.37 MB (24498360 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật Intel Smart Connect Technology phiên bản 4.2.41.2633

Phiên bản

  • 4.2.41.2633

Kích thước

  • 23.37 MB

Ngày phát hành

  • 2014-05-08

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601140.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm tra cài đặt thành công:

1. Vào C:\Program Files\Intel\Intel(R) Smart Connect Technology Agent\iSCTAgent.exe
2. Phiên bản là 4.2.41.2633.