Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) thành phiên bản 6.3.9600.28150 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Nếu người dùng gắn 2 thẻ nhớ(SD Card, MemoryStick Card) và tháo 1 trong 2 thẻ, biểu tượng 'Safely Remove Hardware and Eject Media' trên Taskbar sẽ biến mất.

Tải về:
Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) Update version 6.3.9600.28150
Tập tin: EP0000601139.exe
Kích thước: 10.19 MB (10682008 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Memory Card Reader Writer Driver (Realtek) Update version 6.3.9600.28150

Phiên bản

  • 6.3.9600.28150

Kích thước

  • 10.19 MB

Ngày phát hành

  • 2014-05-08

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601139.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm tra cài đặt thành công

1. Vào C:\Windows\System32\drivers\RtsPStor.sys
2. Phiên bản 6.3.9600.28150.