Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật WinDVD BD thành phiên bản 8.8.0.285 và sẽ :

- Hỗ trợ BD+ key
- Cải thiện tính tương thích đĩa BD

Tải về:
WinDVD BD Update version 8.8.0.285
Tập tin: EP0000600773.exe
Kích thước: 41.38 MB (43387104 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật WinDVD BD phiên bản 8.8.0.285

Phiên bản

  • 8.8.0.285

Kích thước

  • 41.38 MB

Ngày phát hành

  • 2014-05-05

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit
  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows Vista SP2 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000600773.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm tra cài đặt thành công

1. C:\ProgramFiles\Corel\WinDVD\WinDVD.exe
2. Phiên bản là 8.8.0.285.