Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật iSCT Driver (Intel) thành phiên bản 4.2.41.2710 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Vấn đề không thể cài đặt iSCT driver.

Tải về:
iSCT Driver (Intel) Update version 4.2.41.2710
Tập tin: EP0000601112.exe
Kích thước: 23.24 MB (24367176 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Cập nhật iSCT Driver (Intel) phiên bản 4.2.41.2710

Phiên bản

  • 4.2.41.2710

Kích thước

  • 23.24 MB

Ngày phát hành

  • 2014-05-01

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000208156.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Lưu ý:
Vui lòng gỡ bỏ iSCT driver hiện tại bằng Control Panel trước khí cài đặt bản vá này.

Để kiểm tra cài đặt thành công

1. Mở Registry Editor
2. Vào HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Intel\Intel Smart Connect Technology\Version
3. Phiên bản là  4.2.41.2710.