Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật WinDVD BD thành phiên bản 8.8.0.282 và sẽ:

- Cải thiện tính tương thích của đĩa BD

Tải về:
WinDVD BD Update version 8.8.0.282
Tập tin: EP0000600779.exe
Kích thước: 156.93 MB (164552056 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • WinDVD BD Update version 8.8.0.282

Phiên bản

  • 8.8.0.282

Kích thước

  • 156.93 MB

Ngày phát hành

  • 2014-04-29

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 7 32bit
  • Windows 7 64bit
  • Windows Vista SP2 32bit
  • Windows Vista SP2 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000600779.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công

1. Vào C:\ProgramFiles\Corel\WinDVD\WinDVD.exe
2. Phiên bản là 8.8.0.282.