Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVP1322YCG
 • SVP13227PH
 • SVP1122YCW
 • SVP1322FPG
 • SVP1322YCW
 • SVP13229PW
 • SVP11229PW
 • SVP1122YCG
 • SVP13229PG
 • SVP13225SH
 • SVP13223CG
 • SVP13223SG
 • SVP11229PG

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật BIOS thành phiên bản R2091V7 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Vấn đề Disk Encryption Software

Tải về:
Cập nhật BIOS phiên bản R2091V7
Tập tin: EP0000321686.exe
Kích thước: 6.12 MB (6,426,624 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • BIOS Update version R2091V7

Phiên bản

 • R2091V7

Kích thước

 • 6.12MB

Ngày phát hành

 • 2014-04-26

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000321686.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm tra cài đặt thành công

1. Mở BIOS Menu
2. Xác nhận BIOS phiên bản là R2091V7.