Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVF11N16CG
 • SVF11N13CG
 • SVF11N18CG
 • SVF11N13CA
 • SVF11N12CG
 • SVF11N18CW
 • SVF11N17CN
 • SVF11N12CA
 • SVF11N16CA
 • SVF11N15CA
 • SVF11N16CT
 • SVF11N16CH

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Touch Search thành phiên bản 1.1.1511.201403190 và sẽ:

- Hỗ trợ thêm cho kích thước màn hình và độ phân giải.
- Thêm vào chức năng Minimize cho ứng dụng.
- Sữa chữa các lỗi khác.

Tải về:
VAIO Touch Search Update version 1.1.1511.201403190
Tập tin: EP0000601138.exe
Kích thước: 3.37 MB (3523224 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • VAIO Touch Search Update version 1.1.1511.201403190

Phiên bản

 • 1.1.1511.201403190

Kích thước

 • 3.37 MB

Ngày phát hành

 • 2014-04-17

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601138.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\Search\Search.Listener.exe
2. Phiên bản là 1.1.0.1511.