Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Wireless LAN Driver (Broadcom) thành phiên bản 5.93.99.204 và sẽ:

 

- Cải thiện sự ổn định kết nối mạng.

 

Tải về:
Wireless LAN Driver (Broadcom) Update version 5.93.99.204
Tập tin: EP0000601136.exe
Kích thước: 6.13 MB (6425912 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Wireless LAN Driver (Broadcom) Update version 5.93.99.204

Phiên bản

  • 5.93.99.204

Kích thước

  • 6.13 MB

Ngày phát hành

  • 2014-04-16

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601136.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công
1. Vào C:\Windows\System32\Drivers\bcmdhd63.sys
2. Phiên bản là 5.93.99.204.