Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Control Center thành phiên bản 6.3.12/6.4.4 và sẽ giải quyết hiện tượng sau:

- Khi chuyển đổi giữa các chế độ xem, giá trị độ phân giải không trả về mặc định của nó.

Tải về:
VAIO Control Center Update version 6.3.12/6.4.4
Tập tin: EP0000601124.exe
Kích thước: 16.07 MB (16842840 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Control Center Update version 6.3.12/6.4.4

Phiên bản

  • 6.3.12/6.4.4

Kích thước

  • 16.07 MB

Ngày phát hành

  • 2014-04-16

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601124.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công
1. Vào C:\ProgramFiles\Sony\VAIO Control Center\Version.txt
2. Phiên bản là 6.3.12.02140 or 6.4.4.02140.