Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVT11225SH
 • SVT11225CG
 • SVT11223CG
 • SVT11229CW
 • SVT11225SG
 • SVT11227CG
 • SVT11226ST

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Graphics Driver (Intel) thành phiên bản 10.18.10.3355 và sẽ giải quyết:

- Khắc phục cho vấn đế WCHK Contingency.

Tải về:
Cập nhật Graphics Driver (Intel) phiên bản 10.18.10.3355
Tập tin: EP0000320883.exe
Kích thước: 95.4 MB (100,048,896 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Graphics Driver (Intel) Update version 10.18.10.3355

Phiên bản

 • 10.18.10.3355

Kích thước

 • 95.4MB

Ngày phát hành

 • 2014-04-16

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000320883.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\igdkmd64.sys
2. Phiên bản là 10.18.10.3355.