Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Audio Driver (Realtek) thành phiên bản 6.0.1.7177 và sẽ:

- Gỡ bỏ tab "Enhancement" trên "Speaker/HP Properties"

Tải về:
Audio Driver (Realtek) Update version 6.0.1.7177
Tập tin: EP0000601130.exe
Kích thước: 167.5 MB (175629008 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Audio Driver (Realtek) Update version 6.0.1.7177

Phiên bản

  • 6.0.1.7177

Kích thước

  • 167.5 MB

Ngày phát hành

  • 2014-04-16

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601130.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công
1. Vào C:\windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys
2. Phiên bản là 6.0.1.7177.