Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVD13229SH
 • SVD1322ZPA
 • SVD13228PA
 • SVD1322ZPGR
 • SVD1323XPG
 • SVD13228PG
 • SVD1322ZPG
 • SVD1323YCG
 • SVD13236PG
 • SVD1323XPA
 • SVD1322ZPW
 • SVD13231SG
 • SVD13236PW

Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Rescue Data(x64) thành phiên bản 2.12.1.03120 và sẽ:

- Thêm màn hình bitlocker decryption trong Rescue Data dành cho người dùng muốn bật bitlocker.

Tải về:
Rescue Data(x64) cập nhật phiên bản 2.12.1.03120
Tập tin: EP0000601125.exe
Kích thước: 18.3 MB (19185424 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • Rescue Data(x64) Update version 2.12.1.03120

Phiên bản

 • 2.12.1.03120

Kích thước

 • 18.3 MB

Ngày phát hành

 • 2014-04-16

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601125.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công


1. Tắt máy tính hoàn toàn, nhấn nút ASSIST.
2. Nhấn phím F10 hoặc chọn Recover or maintain your system [F10] và nhấn Enter.
3. Chọn language và chọn keyboard layout.
4. Chọn Troubleshoot và nhấn Enter.
5. Chọn Recovery and maintenance và nhấn Enter.
6. Chọn Windows 8 và nhấn Enter.
7. Chọn Version và xác nhận thông tin phiên bản.