Mẫu máy áp dụng

Thông tin này dành cho các model sau:
 • SVF15N12SGS
 • SVF14N19SG
 • SVF14N12SGB
 • SVF15N17CG
 • SVF15N1BPG
 • SVF14N13SG
 • SVF15N12SGB
 • SVF15N12SG
 • SVF15N1ACG
 • SVF14N12SGP
 • SVF15N13CG
 • SVF14N16SG
 • SVF15N17SG
 • SVF14N11SG
 • SVF15N17SGB
 • SVF14N16SGS
 • SVF14N12SG
 • SVF15N18PG

Thông tin tập tin

Tên tập tin

 • VAIO Care (Rescue Mode) Update version 3.3.4.15180

Phiên bản

 • 3.3.4.15180

Kích thước

 • 18.89 MB

Ngày phát hành

 • 2014-04-14

Yêu cầu hệ thống

 • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết


 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601133.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Lưu ý Quang trọng:
Vui lòng cập nhật VAIO Care (Rescue Mode) iSCT Update version 3.2.1/3.3.2/3.3.3 trước khi cài đặt bản vá lỗi này.

Để kiểm tra cài đặt thành công


1. Tắt máy tính hoàng toàn, nhấn nút ASSIST.
2. Nhấn phím F10 hoặc chọn Recover or maintain your system [F10] và nhấn Enter.
3. Chọn language và chọn keyboard layout.
4. Chọn Troubleshoot và nhấn Enter.
5. Chọn Recovery and maintenance và nhấn Enter.
6. Chọn Windows 8 và nhấn Enter.
7. Chọn Version và xác nhận thông tin phiên bản.