Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật VAIO Care (Rescue Mode) iSCT thành phiên bản 3.2.1/3.3.2/3.3.3 và sẽ:

- Sữa chữa vấn đề cài đặt của iSCT.

Tải về:
VAIO Care (Rescue Mode) iSCT Update version 3.2.1/3.3.2/3.3.3
Tập tin: EP0000601029.exe
Kích thước: 23.37 MB (24499928 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO Care (Rescue Mode) iSCT Update version 3.2.1/3.3.2/3.3.3

Phiên bản

  • 3.2.1/3.3.2/3.3.3

Kích thước

  • 23.37 MB

Ngày phát hành

  • 2014-04-12

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601029.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công


1. Tắt máy tính hoàng toàn, nhấn nút ASSIST.
2. Nhấn phím F10 hoặc chọn Recover or maintain your system [F10] và nhấn Enter.
3. Chọn language và chọn keyboard layout.
4. Chọn Troubleshoot và nhấn Enter.
5. Chọn Recovery and maintenance và nhấn Enter.
6. Chọn Windows 8 và nhấn Enter.
7. Chọn Version và xác nhận thông tin phiên bản.
  
Đối với SVP1211 và SVP1311, phiên bản là 3.2.1.14130.
Đối với SVT1121 và SVT2121, phiên bản là 3.3.2.14130.
Đối với SVF13N1, phiên bản là 3.3.3.14130.