Thông tin bản tải xuống này

Chương trình này sẽ cập nhật Wireless LAN Driver thành phiên bản 15.9.2.2 và giải quyết vấn đề sau:

- Không sử dụng được chức năng Intel WiDi khi máy tính hoạt động lại từ chế độ Hibernate/Slepp

 

Tải về:

Wireless LAN Driver Update version 15.9.2.2

Tên tập tin: EP0000601123.exe

Kích thước:90.97 MB (95386984 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Wireless LAN Driver cập nhật phiên bản 15.9.2.2

Phiên bản

  • 15.9.2.2

Kích thước

  • 90.97 MB

Ngày phát hành

  • 2014-03-18

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601123.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công
1. Vào C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\AmtWsMan.dll

2. Phiên bản là 15.9.2.2.