Thông tin bản tải xuống này

 

Chương trình này sẽ nâng cấp Graphics Driver (NVIDIA) thành phiên bản 9.18.13.2762 và giải quyết vấn đề sau:

 

- Sửa chữa các vấn đề bảo mật

 

Tải về:

Graphics Driver (NVIDIA) Update version 9.18.13.2762

Tên tập tin: EP0000601022.exe

Kích thước: 199.45 MB (209130408 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Graphics Driver (NVIDIA) cập nhật phiên bản 9.18.13.2762

Phiên bản

  • 9.18.13.2762

Kích thước

  • 199.45 MB

Ngày phát hành

  • 2014-03-18

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601022.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm tra cài đặt thành công
1. Vào C:\Windows\System32\drivers\nvlddmkm.sys
2. Phiên bản là 9.18.13.2762.