Thông tin bản tải xuống này

 

Chương trình này sẽ nâng cấp Audio Driver (Realtek) thành phiên bản 6.0.1.7135 và giải quyết vấn đề sau:

- Không có âm thanh khi hệ thống ở trạng thái Hybrid Boot

 

Tải về:

Audio Driver (Realtek) Update version 6.0.1.7135

Tên tập tin: EP0000601106.exe

Kích thước:  159.34 MB (167076808 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Audio Driver (Realtek) Update version 6.0.1.7135

Phiên bản

  • 6.0.1.7135

Kích thước

  • 159.34 MB

Ngày phát hành

  • 2014-03-18

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

.

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601106.exe để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công
1. Vào C:\windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys

2. Phiên bản là 6.0.1.7135.