Thông tin bản tải xuống này

 

Chương trình này sẽ nâng cấp Audio Driver (Realtek) thành phiên bản 6.0.1.7101 và giải quyết vấn đề sau:

- Khi mức âm thanh của loa hệ thống ở mức 0, màn hình xoay chiều và máy hoạt động trở lại từ trạng thái Standby, trình chơi nhạc không phát âm thanh.

 

Tải về:

Audio Driver (Realtek) Update version 6.0.1.7101

Tên tập tin: EP0000601035.exe

Kích thước:  159 MB (166723480 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • Audio Driver (Realtek) cập nhật phiên bản 6.0.1.7101

Phiên bản

  • 6.0.1.7101

Kích thước

  • 159 MB

Ngày phát hành

  • 2014-03-18

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601035.exe.. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

Để kiểm tra cài đặt thành công
1. Vào C:\windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys
2. Phiên bản là 6.0.1.7101