Thông tin bản tải xuống này

 

Chương trình này sẽ nâng cấp VAIO User Guide thành phiên bản 1.00.141.23

 

Tải về:

VAIO User Guide Update version 1.00.141.23

Tên tập tin: 10.24 MB (10728536 bytes)

Kích thước: 10.24 MB (10728536 bytes)

Thông tin tập tin

Tên tập tin

  • VAIO User Guide Update version 1.00.141.23

Phiên bản

  • 1.00.141.23

Kích thước

  • 10.24 MB

Ngày phát hành

  • 2014-03-15

Yêu cầu hệ thống

  • Windows 8 32bit
  • Windows 8 64bit

Cài đặt

Chi tiết

 

1. Tải tập tin về thư mục tạm thời hoặc thư mục download (Vui lòng ghi chú thư mục này cho tham khảo lần sau)
2. Vào thư mục chứa tập tin đã tải về và nhấn đúp chuột vào EP0000601107.exe. để cài đặt
3. Thực hiện theo đúng hướng dẫn cài đặt trên màn hình
4. Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất, vui lòng khởi động lại máy tính.

 

Để kiểm tra cài đặt thành công
1. Vào C:\ProgramData\Sony Corporation\VAIO Care\Localsite\VAIO User Guide\AP\version.txt
2. Phiên bản là 1.00.141.23AP01210.